Vízum

Pro vstup na území Jižní Koree vízum potřeba není za podmínky, že se zde hodláte zdržet maximálně 90 dní. Tato podmínka je ještě doplněna, že účelem musí být turistika nebo návštěva rodiny.

Pro studijní účely je však vízum požadováno a je dobré ho řešit co nejdříve. V našem případě byl proces vyřizování víza vcelku krátký. Samotné vystavení trvalo zhruba 10 dní. Výrazněji časově náročné je ale sehnání všech potřebných dokumentů k podání žádosti o uděleni jihokorejského víza.

Co vše bylo potřeba?
 • 1) vyplněná žádost,
 • 2) pas + kopie,
 • 3) pasová fotografie,
 • 4) doklad o rezervaci zpáteční letenky,
 • 5) originál potvrzení o přijetí(„Certificate of Admission“)
 • 6) poplatek – přesná částka, nelze rozměnit! (nad 90 dnů jednovstupové v. 1,620 CZK/60 USD, vícevstupové nelze),
 • 7) potvrzení o studiu zde v ČR, student musí mít ukončený alespoň jeden semestr,
 • 8) kopie "Certification for Business Registration" - poskytne korejská univerzita,
 • 9) v případě výměnného pobytu kopie smlouvy o spolupráci obou univerzit,
 • 10) originál zvacího dopisu,
 • 11) výpis z účtu potvrzený bankou - nelze použít nepotvrzený dokument či printscreen z elektronického bankovnictví, výpis nesmí být starší než 1 měsíc - požadovaná výše viz. dokument potvrzující přijetí na korejskou univerzitu (Certificate of Admission) - bod 7 nebo 8. Pokud student jede do Koreje na méně než jeden rok, je potřeba doložit minmálně součet částek na „Tuition and fees“ (bod 7.a) + 600 USD na každý měsíc strávený v Koreji. Lze použít i výpis z účtu rodičů, je potom ale nutné prokázat rodinné vztahy (kopie rodného listu).
 • 12) doporučující dopis od domovské univerzity s podpisem a razítkem rektora

Z mé zkušenosti s administrativou na fakultě/univerzitě jsem začal řešit vše v předstihu, abych se
vyhnul časovému "presu" a předešel situaci, kdyby se náhodou něco protáhlo. Zahraniční oddělení
univerzity mi dodalo potřebné dokumenty rychle, takže jsem musel akorát čekat na dokumenty ze strany
zahraniční univerzity, vyplnit žádost a doložit zůstatek na účtu. Nakonec nebyla potřeba doložit ani jednu
letenka. Btw, letenku opravdu kupovat s předstihem. My ji kupovali tak týden před odletem
(jednosměrnou pouze) a vyšla nás na 11.500 Kč. 

Žádost o vízum se podává na korejské ambasádě v Praze. Do deseti dnů od podání nám zavolali, že je
vízum hotové a připravené k vyzvednutí. Vízum nám bylo uděleno na 6 měsíců (paráda!). Mile
mě překvapilo, že vízum bylo nejen platné hned od data zhotovení, ale že se nám čas počítal až od
překročení korejských hranic. Jinými slovy, 6 měsíců začíná plynout, až vstoupíme na jejich území a
nikoliv o data vydání.